Historia firmy

Mikołowska firma KABE powstała w 1982r. jako warsztat rzemieślniczy. W 1987r. status firmy zmieniony został na spółkę prawa cywilnego mgr inż. Grzegorza Krupy - elektronika oraz dr Kazimierza Bulandry - ekonomisty. W marcu 2002r. zgodnie z wymogami prawa status firmy został zmieniony na Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a we wrześniu tego samego roku ze Spółki tej została wyodrębniona jej zorganizowana część tworząc odrębną prawnie spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - KABE Systemy Alarmowe.

Obydwie spółki, współpracując ściśle w wykonaniu zleceń, tworzą obecnie Grupę KABE.

Od początku swego istnienia KABE zajmowała się instalacją systemów elektronicznych zabezpieczeń (SEZ). W ciągu przeszło dwudziestu lat istnienia wyspecjalizowała się w dużych systemach najwyższej klasy, a obecnie stale poszerza dziedziny swej działalności.

Instalacja systemów elektronicznych zabezpieczeń stała się domeną spółki KABE Systemy Alarmowe. Specjalizuje się w najwyższej jakości usługach w dziedzinie projektowania, montażu i serwisu:

 • systemów sygnalizacji włamania i napadu,
 • systemów kontroli dostępu,
 • telewizji przemysłowej,
 • systemów sygnalizacji przeciwpożarowej,
 • systemów oddymiania,
 • systemów nagłośnienia,
 • systemów ochrony perymetrycznej,
 • okablowania strukturalnego,
 • instalacji telekomunikacyjnych,
 • instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
 • instalacji w ramach koncepcji "inteligentnego budynku".

Spółka posiada autoryzację Zakładu TECHOM klasy SA4 oraz koncesję MSWiA na techniczne zabezpieczenie osób i mienia, a jej pracownicy mają licencję II stopnia na wykonywanie, eksploatację, konserwację i serwis zabezpieczeń technicznych osób i mienia oraz wymagane uprawnienia SEP.

Od 2001r. KABE posiada kancelarie tajną i możliwość przetwarzania dokumentacji niejawnej.

Konieczność wykonywania urządzeń i systemów wg indywidualnych potrzeb naszych Klientów skłoniła nas do utworzenia dobrze wyposażonych warsztatów elektronicznego i mechanicznego. Produkujemy w nich, na potrzeby własne i dla odbiorców w całej Polsce, różnorodne specjalistyczne urządzenia, obudowy i detale potrzebne w instalacjach SEZ.

Wyspecjalizowaliśmy się w wykonywaniu wysokiej klasy zasilaczy do SEZ , spełniających wymogi określone dla systemów klasy S3 i S4 przez PN "Systemy Alarmowe", a także atestowane przez CNBOP w Józefowie zasilacze do systemów przeciwpożarowych.

Drugą dziedziną naszej produkcji jest zgrzewanie na specjalistycznej elektronicznie sterowanej zgrzewarce punktowej pakietów akumulatorów z najwyższej jakości ogniw kadmowo-niklowych i niklowo-wodorkowych znanych firm światowych. Pakiety tego typu są obecnie powszechnie używane we wszelkiego rodzaju przenośnych urządzeniach elektronicznych: radiotelefonach i telefonach komórkowych, urządzeniach pomiarowych, komputerach - laptopach i notebook'ach, a także w nowoczesnych systemach oświetlenia awaryjnego.

W 1990 roku utworzyliśmy w naszej firmie pion handlowy, który zajmuje się kompletacją sprzętu dla samodzielnych instalatorów systemów alarmowych i sprzedażą urządzeń elektronicznych związanych z profilem działalności firmy. Posiadamy również w naszej ofercie szeroka gamę chemicznych źródeł prądu:

 • kwasowe akumulatory bezobsługowe typu AGM,
 • akumulatory niklowo-kadmowe i niklowo-wodorkowe,
 • baterie litowe i termalne,
 • specjalne źródła zasilania dla celów militarnych i kosmicznych.

 

W 2007 roku KABE rozpoczęła produkcję i dystrybucję urządzeń i technologii nadzorowanych. Firma posiada koncesję wydaną przez MSWiA dotyczącą wytwarzania i obrotu wyrobami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym w zakresie WT I - XIV. KABE posiada certyfikat wiarygodnego dostawcy NATO oraz certyfikaty Bezpieczeństwa przemysłowego NATO SECRET oraz EU SECRET.