Misja

MISJA FIRMY.

Misją grupy KABE jest prowadzenie pełnego zakresu usług związanych z dziedzinami aktywności,

które KABE rozwijała w ciągu lat formowania profilu swej działalności,

tak by w możliwie najwyższym stopniu zaspokoić potrzeby klientów, dla których pracujemy.WIZJA.

Grupa KABE będzie powszechnie znanym i świadomie wybranym dostawcą i kooperantem

wśród klientów branż, w których KABE prowadzi działalność.WARTOŚCI CENIONE W FIRMACH GRUPY KABE.

Powołanie

Klient jest powodem naszego istnienia i powinniśmy służyć mu ze wszystkich sił z wszelką

możliwą starannością. Traktujemy każdą osobę z szacunkiem i życzliwością.

Współuczestnictwo

Nasi pracownicy są najważniejszą częścią naszej organizacji.

Będziemy skuteczniejsi, jeżeli każda osoba będzie czuła, że potrafi w pełni

wykorzystać w pracy swoje możliwości dla osiągnięcia wysokiej wydajności.

Rozwijamy poczucie wspólnoty, entuzjazmu i dumy z bycia z nami.

Kreatywność

Od wszystkich naszych pracowników, na wszystkich szczeblach naszej organizacji

oczekujemy inicjatywy, która

- pomoże nam lepiej spełniać nasze cele,

- będzie motywowała do ciągłej nauki i samodoskonalenia,

- pozwala znajdować nowe rozwiązania, lepiej służące naszym klientom.

Pragniemy, by nasi pracownicy mieli odwagę poszukiwać nowych rozwiązań – nawet popełniać

ędy, by uczyć się na ich poprawianiu.

Doskonałość

Nasząintencją jest oferować doskonałą jakość naszych usług i produktów – wszystkiego

co robimy, w każdych relacjach, w których uczestniczymy. To jest charakter naszej firmy

jesteśmy doskonałą organizacją.

Prawość i integralność

Nasz sukces zależy od wielu czynników, ale powodzenie organizacji musi się wiązać z naszym

etycznym zachowaniem, postępowaniem fair i wzajemnym zaufaniem.

Komunikacja

Konsultujemy się, pytamy, informujemy i otrzymujemy informację w otwartej, życzliwej

atmosferze bez krytycyzmu, w szczerości i zaufaniu do dobrej woli partnera.