Zasilacze do automatyki pożarowej

Poniżej prezentujemy certyfikowane przez CNBOP zasilacze buforowe do urządzeń sygnalizacji pożarowej, kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz urządzeń przeciwpożarowych i automatyki pożarowej,

zgodne z normami : PN-EN 54-4  PN-EN12101-10

 

Zasilacz KBZB-40

Certyfikat na zgodnośc z normami PN-EN-54-4 oraz PN-EN12101-10

Świadectwo dpuszczenia CNBOP

Instrukcja użytkowania zasilacza KBZB-40

Karta Katalogowa zasilacza KBZB-40

Deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja zgodności CE

Kalkulator doboru zasilaczy KBZB-40

Narzędzia i pliki powiązane mozna znaleźć tutaj

 

Rodzina zasilaczy KBZB-40
  Akumulatory

Moc

znamionowa

[W]

Prąd

znamionowy

[A]

7 12 18 26 40 65
35 1,2 KBZB-40 1,2A 7Ah          
50 1,8 KBZB-40 1,8A 7Ah KBZB-40 1,8A 12Ah KBZB-40 1,8A 18Ah      
75 2,7 KBZB-40 2,7A 7Ah KBZB-40 2,7A 12Ah KBZB-40 2,7A 18Ah KBZB-40 2,7A 26Ah    
100 3,7 KBZB-40 3,7A 7Ah KBZB-40 3,7A 12Ah KBZB-40 3,7A 18Ah KBZB-40 3,7A 26Ah KBZB-40 3,7A 40Ah  
150 5,5 KBZB-40 5,5A 7Ah KBZB-40 5,5A 12Ah KBZB-40 5,5A 18Ah KBZB-40 5,5A 26Ah KBZB-40 5,5A 40Ah KBZB-40 5,5A 65Ah
240 8,8     KBZB-40 8,8A 18Ah KBZB-40 8,8A 26Ah KBZB-40 8,8A 40Ah KBZB-40 8,8A 65Ah

Do sklepu

 

 Zasilacz KBZB-38

 

Certyfikat stałości właściwości użytkowych nr 1438-CPR-0439 - pobierz

Świadectwo dopuszczenia Nr 2550/2015 - pobierz

Instrukcja użytkowania zasilacza KBZB-38

Instrukcja użytkowania Modułu Wyjść Dodatkowych KB-MWD-01

Deklaracja zgodności WE

Deklaracja stałości właściwości użytkowych

Kalkulator doboru zasilaczy KBZB-38 - kliknij

Narzędzia i pliki powiązane można znaleźć tutaj.

Karta katalogowa

 

Kod produktu Suma prądów Imax a = Imax b
Max. prąd wyjściowy do odbiorników
Max. prąd ładowania akumulatorów Pojemność akumulatorów AGM (wymagane 2 szt.) Wymiary (SxWxG)
I waga bez akumulatorów
KBZB-38-1A+1A 7Ah 2A 1A 1A 7Ah Wymiary: 437x294x133
Waga:
KBZB-38-2,5A+1A 7Ah 3,5A 2,5A 1A 7Ah Wymiary: 437x294x133
Waga:
KBZB-38-2,5A+1A 12Ah 3,5A 2,5A 1A 12Ah Wymiary: 437x294x133
Waga:
KBZB-38-2,5A+1A 18Ah 3,5A 2,5A 1A 18Ah Wymiary: 437x363x103
Waga:
KBZB-38-2,5A+2,5A 26Ah 5A 2,5A 2,5A 26Ah Wymiary: 437x306x213
Waga:
KBZB-38-2,5A+2,5A 40Ah 5A 2,5A 2,5A 40Ah Wymiary: 493x352x203
Waga:
KBZB-38-5A+1A 12Ah 6A 5A 1A 12Ah Wymiary: 437x294x133
Waga:
KBZB-38-5A+1A 18Ah 6A 5A 1A 18Ah Wymiary: 437x263x103
Waga:
KBZB-38-5A+2,5A 26Ah 7,5A 5A 2,5A 26Ah Wymiary: 493x352x203
Waga:
KBZB-38-5A+2,5A 40Ah 7,5A 5A 2,5A 40Ah Wymiary: 493x352x203
Waga:
KBZB-38-5A+2,5A 65Ah 7,5A 5A 2,5A 65Ah Wymiary: 503x587x203
Waga:
KB-RPZ Narzędzie diagnostyczne przydatne do przeglądów i konserwacji zasilaczy
KB-MOD Moduł wyjść dodatkowych
Rzeczywiste napięcie wyjściowe 24V DC przy pracy ze sprawnym zasilaniem 230V AC / 50Hz

Do sklepu