Prace naukowo-badawcze

Prosimy o oferty na następujące prace naukowo-badawcze:
PROJEKT PIRO:

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

 

 

 

Nr ref. 02/2011 Dostawa radaru perymetrycznego FLIR STS-1400

Nr ref. 02/2011 Dostawa radaru perymetrycznego FLIR STS-1400
 

CZESC_I-instrukcja_dla_wykonawcow
CZESC_II-wzor_umowy
CZESC_III-opis_przedmiotu_zamowienia
Zal.1_Formularz_oferty
Zal.2_Oswiadczenie_o_akceptacji_wzoru_umowy
Zal.3_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow
Zal.4_Oswiadczenie_o_braku_wykluczenia
Zal.5_Oswiadczenie_o_braku_wyklucz._osob_fizycznych

Odpowiedzi na zapytania
Zmiany SIWZ z 07.09.2011 r.